Đổi mới chương trình giáo dục các cấp năm 2018

Trong năm 2018 Bộ Giáo Dục đã xem xét và đưa ra dự thảo đổi mới chương trình giáo dục phổ thông nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, tạo tiền đề để phát triển nhân lực cho tương lai. Trong dự thảo ngày 21/7 áp dụng cho năm 2018 có khá nhiều điểm thay đổi trong chương trình cả 3 cấp.

Buổi công bố dự thảo đổi mới chương trình giáo dục các cấp

Cấp tiểu học

Nổi bật nhất trong sự đổi mới này là các môn học cấp tiểu học được chia thành 2 loại: môn học bắt buộc và môn học tự chọn. Trong đó các môn học tự chọn đối với lớp một sẽ có môn ngoại ngữ ( hoặc tự chọn tiếng dân tộc thiểu số) điều này khuyến khích phụ huynh cho các em tiếp cận ngoại ngữ từ sớm chứ không chờ tới lớp 3 các em mới bắt đầu học.

Để giảm áp lực học hành cho các em nhỏ thời lượng tiết học được điều chỉnh giảm xuống theo từng lớp học. Đối với lớp 1 2 giảm 132 tiết, lớp 3 giảm 62 tiết, lớp 4 5 giảm 64 tiết. Điều này giúp em có thời gian cho các hoạt động ngoại khoá hoàn thiện bản thân.

Cấp THCS                                               

Không chỉ giảm thời lượng học đối với cấp tiểu học trong dự thảo đổi mới lần này cấp THCS cũng được giảm xuống tuỳ thuộc vào từng môn và từng lớp. Nhìn chung thời lượng học của các em cấp trung học sẽ được giảm xuống 58 – 78 tiết/năm. Điểm đáng chú ý nhất trong đổi mới năm nay là trong các môn học và hoạt động đều bắt buộc phải có thêm nội dung giáo dục hướng nghiệp. Với điểm đổi mới này có thể thấy Bộ muốn học sinh định hướng sớm được hướng đi của mình để tránh mất nhiều thời gian và tiền bạc cho các bậc đào tạo sau.

Tuy nhiên với 2 cấp tiểu học và THCS nhìn chung sẽ được gộp thành thời kì giáo dục cơ bản nên việc định hướng nghề nghiệp trong giai đoạn này chưa rõ ràng.

Cấp THPT

Ở cấp THPT trong dự thảo đổi mới, việc định hướng nghề nghiệp cho học sinh được nâng cao và nhấn mạnh hơn. Ngay từ lớp 10 học sinh sẽ được chọn môn học định hướng nghề nghiệp tức là các em sẽ lựa chọn học tập trung nhiều vào các tổ hợp môn theo như tổ hợp môn thi xét tuyển đại học. Các em có mong muốn định hướng mình theo ngành nghề nào thì sẽ lựa chọn để được xét vào các lấp chuyên các môn tương ứng.

Các môn giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, hoạt động trải nghiệm và nội dung giáo dục địa phương được đưa vào làm môn học bắt buộc. Trong đó môn giáo dục thể chất sẽ được thiết kế giống bậc đại học sẽ được chia thành các học phần, học sinh có thể lựa chọn học phần với nội dung phù hợp với bản thân.

Thời lượng học ở cấp này cũng được nhắc tới quy định học mỗi ngày 1 buổi, mỗi buổi không học nhiều hơn 5 tiết, mỗi tiết là 45 phút, giao giữa các tiết học phải cho học sinh nghỉ ngơi từ 10 -15 phút.

Những đổi mới trong dự thảo lần này khá linh hoạt hướng tới định hướng nghề nghiệp cho học sinh từ sớm cũng như quan tâm hơn tới những cạnh ngoài phạm vi nhà trường đó là thời gian học trên trường ít đi giúp các em có thêm thời gian hoạt động bên ngoài để cải thiện kỹ năng sống.

Cập nhật thông tin về các thay đổi trong giáo dục các cấp nhanh nhất vui lòng truy cập tại đây

5 (100%) 1 vote

You May Also Like

About the Author: MaMy MaMy